Kapitola 5.

Synopse: Stál opřený o zeď, klidný a mírumilovný, bez známek strachu

Asi tři dny po incidentu se mohl Yu Sheng Yan konečně pohnout kupředu.

Jelikož před nedávnem uplynul Nový rok a festival luceren teprve přijde, celé město Ye – hlavní město Qi, bylo obklopeno atmosférou veselí.

Oficiální pozice Yan Zhiwena nebyla příliš vysoká. Důvodem, proč ho sekta Harmonie obsadila do této pozice, bylo ve skutečnosti pravděpodobně jen proto, aby byl soudní dvůr víc pod dohledem. Jelikož byly jeho bojové dovednosti jen průměrné a také byl nehlídaný, tak díky současné úrovni dovedností Yu Sheng Yana, by nebyl úkol obtížnější než vypít šálek vody.

Yu Sheng Yan přesto přivedl Shen Qiaoa s sebou v souladu s pokyny Yan Wushiho a řekl mu, aby počkal před rezidencí Yan, zatímco on sám vyskočil na střechu a vydal se tajně do Yan Zhiwenovi studovny.

Podle informací, které dřív získal, byl navzdory druhořadým bojovým dovednostem Yan Zhiwen poměrně vychytralý muž. Právě proto dokázal získat jistou pozici v sektě Harmonie. Atentát na Yan Zhiwena byl pouze aktem, který měl varovat jejich nepřátele, takže mu jinak nevěnoval velkou pozornost. Teprve poté, co vstoupil do místnosti, si uvědomil, že něco není v pořádku.

Sluhové tu stále byli a stráže občas hlídkovaly po vnější straně rezidence. Ale ať už hledal ve studovně nebo v ložnici, nedokázal najít žádné stopy po Yan Zhiwenovi.

Nejen Yan Zhiwen, ale vypadalo to, že se vypařila i jeho manželka a děti.

Podle nepolapitelného a nepředvídatelného stylu sekty Nejčistšího měsíce, přistál Yu Sheng Yan lehce uvnitř nádvoří sídla jako stín. Zastavil sluhu a udeřil ho do jeho tlumícího akupunkturního bodu ještě dřív, než se sluha vzpamatoval.

„Kde je Yan Zhiwen?“

Sluhovy oči se rozšířily. Začal panikařit, když zjistil, že ho tento mladík dokáže dostat pod kontrolu pouhým prstem, ale nedokázal vydat žádný zvuk.

Yu Sheng Yan se usmál: „Nezabiju tě, pokud mi řekneš, kam šel Yan Zhiwen a jeho rodina. Případně můžu zabít každého v této rezidenci, když budeš volat o pomoc, rozumíš?“

Smyslu zbavený sluha opakovaně přikývnul.

Yu Sheng Yan mírně uvolnil sevření a poté odemkl sluhovy utlumené akupunkturní body.

Sluha okamžitě odpověděl: „Paní a mladí mistři odešli před dvěma dny. Mistr řekl, že je posílá pryč, aby na chvíli zůstali v jejich záložním sídle u horkých pramenů.“


Yu Sheng Yan se ušklíbl: „I když není jeho rodina na blízku, neříkej mi, že odešel taky. Zítra se koná soudní stání, nevrátí se?“

Sluha koktal: „Když mistr odešel, neřekl nám podrobnosti, takže n-n-nevíme.“

Ztratil trpělivost poslouchat dál a uzemnil ho pěstí. Potom vyhledal komorníka rezidence Yan, vyhrožoval mu a snažil se z něj dostat místo pobytu rodiny Yan, ale odpověď byla stejná.

Yu Sheng Yan nebyl hloupý. V tu chvíli si uvědomil, že byl nejspíš Yan Zhiwen informován o tom, že ho má přijít zabít.

Ale tento příkaz vydal Yan Wushi. Kromě něj byl jediný člověk, který o tom věděl, Shen Qiao. Ani komorník rezidence Xie o tom nevěděl.

Pro Yu Sheng Yana bylo zjevně nemožné, aby to každému na potkání říkal a tím tu informaci rozšířil.

V jeho mysli se honily vražedné myšlenky. Nejprve chtěl jednoduše rozdrtit hrtan komorníka. Po druhé úvaze bylo však zabití sluhy v tomto okamžiku bezvýznamné, protože už nedokázal eliminovat celou rodinu Yan. Místo toho by to mohlo skončit tím, že upozorní nepřátele a stane se terčem otevřeného posměchu sekty Harmonie. Uzemnil i komorníka, otočil se a opustil rezidenci Yan. Rudý vzteky se vydal najít Shen Qiaoa, který na něj stále čekal v uličce vedle rezidence.

„To ty jsi předal zprávu Yan Zhiwenovi?“

Shen Qiao bez váhání a popírání odpověděl: „Máš pravdu.“

Yu Sheng Yan ho za zničení plánu nenáviděl. Slabý neopatrný úsměv, který měl obvykle na tváři, už dávno zmizel a nahradil ho chladný výraz plný touhy po vraždě. „Proč?“

Shen Qiao řekl: „Vím, že mezi sektou Harmonie a námi docházelo k příkoří, a protože Yan Zhiwen patří do sekty Harmonie, nemám ani slovo proti tomu, pokud ho chce mistr zabít. Ale jakou vinu na tom nese dítě? Pokud je nutné zabít Yan Zhiwena, jaký smysl má do toho tahat i manželku a dítě?“

Yu Sheng Yan chladně odpověděl: „Rozhodnutí, zda zabít jeho rodinu není na tobě. Jediná věc, kterou chci vědět, je, jak se ti podařilo předat zprávu Yan Zhiwenovi, když jsi slepec se slabým tělem, který venku sotva dokáže promluvit?“

Shen Qiao odpověděl: „Jednou jsi řekl., že je Yan Zhiwen vychytralý muž, jehož podezření bylo možné vzbudit i nejmenšími detaily, které se vymykaly normálnímu stavu. V mém předpisu byl kořen Angeliky, takže se mi jedna jeho část podařila uschovat. Nejprve jsem hledal příležitost, jak ji doručit do rezidence Yan, ale protože jsem toho dne náhodou narazil na Han E’ying před lékárnou, rozhodl jsem se jí dát krabičku, kterou jsem chtěl dát Yan Zhiwenovi a požádal ji, aby to předala jako omluvný dárek. Prostě si myslela, že jsem známý Yan Zhiwena, a tak se na nic jiného neptala. Předpokládám, že si Yan Zhiwen poté, co ode mě dostal léčivou bylinu, pravděpodobně uvědomil, že něco není v pořádku, a proto se s rodinou přesunul jinam.“

Yu Sheng Yan byl neskutečně naštvaný až se musel začít smát: „Opravdu jsem tě podcenil. Nečekal jsem, že budeš tak schopný.“

Natáhl ruku, chytil Shen Qiaoa za krk a pomalu ho stiskl: „Zničil jsi mi misi danou mistrem. Víš, jaké to bude mít důsledky?“

Shen Qiao byl proti němu naprosto bezmocný. Jak se mu těžko dýchalo, jeho pokožku pomalu zalil pot, hrudník se mu zvedal tak rychle že ze sebe vykoktal jen nesouvislou větu: „Vlastně… Nejsem žákem sekty Nejčistšího měsíce, že?“

Yu Sheng Yan byl zaskočen a spustil ruku.

Shen Qiao se okamžitě opřel o zeď a začal kašlat.

„Jak jsi to zjistil?“

Shen Qiao klidně odpověděl: „Pocity. I když jsem ztratil vzpomínky, stále jsem schopný si udělat nějaký základní úsudek. Ať už jsi ty, starší bojový bratr nebo mistr se mnou, jakkoliv zacházeli, neměl jsem pocit, že se ke mně chováte jako ke svému žákovi nebo bojovému bratrovi. Stejně jako zaměstnanci v záložním sídle. Zprvu byl každý opatrný a ustrašený, aby neřekl něco, co neměl prozradit. Ztratil jsem všechny své bojové dovednosti a nejsem nic jiného než překážka. Přesto mistr trval na tom, abych šel s tebou a pomohl ti. Také jsem byl tak těžce zraněn, že to poškodilo prestiž naší sekty, a přesto na toto téma nikdo za celou dobu neřekl jediné slovo, i když se to stalo díky mé neschopnosti. To vše je prostě nepochopitelné.“

Když Yu Sheng Yan neodpovídal, pokračoval: „Ve skutečnosti by metoda, kterou jsem použil, byla stěží považována za brilantní, protože jsem se dokázal dostat jen přes sluhy v rezidenci Xie. Kdybys nepodceňoval Yan Zhiwena a poslal aspoň jednoho člověka, aby ho hlídal, neměl by šanci uniknout, i kdyby chtěl.“

Yu Sheng Yan odpověděl: „To je pravda. Yan Zhiwen pro mě nebyl ničím a je pravdou, že jsem mu nevěnoval žádnou pozornost, což ti poskytlo příležitost konat. Ale víš, jaké by to mělo důsledky, kdyby se tom někdy dozvěděl mistr? Zachránil jsi pár cizinců, kteří s tebou neměli nic společného, a ani nevěděli, že jsi pravým důvodem, proč unikli smrti. I kdyby to věděli, možná by ti nebyli vděční. Myslíš si, že to za to stojí?“

Shen Qiao zavrtěl hlavou: „Ať už stojí, nebo ne, každý má své vlastní hodnoty. Nespravedlnost má svou příčinu a dluh má svého dlužníka. Zapojit do toho nevinné lidi není chvályhodné. Existují lidé a některé věci, které kdybych nezachránil nebo se o ně nepostaral, mě budou celý život pronásledovat a vinit. Co se týče toho, zda o tom ostatní vědí, nebo zda jsou za to vděční, to je jejich věc.“

Yu Sheng Yan nikdy předtím Shen Qiaoa neviděl, ani nevěděl jaký byl předtím, než se zranil. Od té doby, co se Shen Qiao probudil, strávil devět z deseti dnů ležením na posteli a celé dny vypadal nemocně. Kromě té jeho tváře nebylo na Shen Qiaovi nic, co by bylo dost výrazné na to, aby si toho ostatní všimli. Přestože Yu Sheng Yan nikdy neřekl žádná tvrdá slova, pravděpodobně uvnitř srdce Shen Qiaoem pohrdal. Shen Qiao cítil, že byl příliš nekompetentní na to, aby skončil v takové situaci, přestože byl vůdcem sekty taoistů s pozitivními vyhlídkami.

Přestože se v tuto chvíli opíral o zeď, jeho tvář vypadala klidně a mírumilovně, bez známek strachu a nejasně odhalovala postavení bývalého velmistra.

Yu Sheng Yan se ušklíbl: „Nejsi schopen se sám o sebe postarat, tak jak to, že máš čas se starat o život a smrt jiných lidí? Pokud ve svém srdci skutečně přijmeš tolik shovívavosti a laskavosti, proč nepřemýšlíš o tom, jak jsme tě ten den zachránili, když jsi ztratil všechny své bojové dovednosti a byl svržen na dno útesu? Tvá mrtvola by teď byla pohozena v divočině, a takhle nám to oplácíš?“

Shen Qiao si povzdechl: „Vrátím vám laskavost za záchranu života se vším, co mohu udělat, ale tyto věci spolu nesouvisí.“

Yu Sheng Yan se mírně zamračil.

Z počátku mu to připadalo jako práce, která už snad nemůže být jednodušší. Shen Qiao však vůbec neplnil jeho očekávání, a dokonce se mu podařilo tajně poslat zprávu Yan Zhiwenovi, a to přímo pod jeho nosem, přestože měl amnézii. Pokud by se mu podařilo získat i odpověď, jeho mistr by ho považoval za nekompetentního a neschopného dokončit tak banální úkol.

Vzhledem k tomu, že bylo Shen Qiaovo postavení významné, nemohl ho zabít. Jedinou volbou bylo pravděpodobně přivést ho zpět, aby se s ním mistr vypořádal sám.

Jako by vycítil jeho náladu, Shen Qiao se ho místo toho pokusil utěšit: „Neboj se. Všechno mistrovi vysvětlím, aby tě to nijak nepostihlo.“

Yu Sheng Yan kysele odpověděl: „Nejdřív by ses měl starat sám o sebe!“

Shen Qiao se na něj usmál, pak se najednou zeptal: „Starší bratře Yu, protože nejsem žákem sekty Nejčistšího měsíce, mohu se zeptat, jestli je, Shen Qiao mé skutečné jméno?“

Yu Sheng Yan chvíli mlčel. „Je skutečné.“

Shen Qiao se znovu zeptal: „Tak kým jsem byl, než jsem byl zraněn? Je ještě někdo z mé rodiny naživu?“

Yu Sheng Yan odpověděl: „Můžeš se mistra zeptat sám, až se vrátíme zpátky.“

Po návratu se však s Yan Wushim nemohli setkat.

Nedlouho poté, co se vydali do města Yi, Yan Wushi také opustil záložní sídlo. Říkalo se, že odešel do země Zhou.

„Zanechal mistr nějakou zprávu, než odešel?“ Zeptal se Yu Sheng Yan komorníka záložního sídla.

Komorník odpověděl: „Mistr chtěl, abyste se vrátil na úpatí vrcholu Půl-kroku, a trénoval. Pokud jde o pana Shena, mistr řekl, že pokud proběhlo během cesty všechno dobře, mohl by zůstat zde a zotavovat se. Pokud by pan Shen něco v městě Ye pokazil a přinesl vám nějaké potíže, musel by odtud sám odejít a je mu zakázáno si cokoliv odnést s sebou.“

Yu Sheng Yan byl trochu překvapen: „Opravdu to takhle mistr nařídil?“

Komorník se na něj hořce usmál: „Jak by se to, tak pokorný člověk odvážil předstírat?“

Yu Sheng Yan se zpočátku obával, jak po návratu vysvětlí to, co se stalo, ale celá záležitost skončila takovým anti-klimatickým způsobem.

Chvíli přemýšlel, pak zavolal Shen Qiaoa a řekl mu o zprávě, kterou zanechal Yan Wushi.

Reakce Shen Qiaoa byla celkem klidná. „Přeci jen jsem ti způsobil potíže. Nedokončil jsi úkol, který ti zadal mistr. Způsob, jakým mě mistr vykazuje, lze dokonce považovat za shovívavý.“

Yu Sheng Yan znal svého mistra dost dobře na to, aby si uvědomil, že shovívavost rozhodně nemá nic společného s tímto vykázáním. Pravděpodobně má jiné plány.

Shen Qiao byl slepý a situace venku byla dnes chaotická. Tam venku se může stát cokoliv. Pokud by byl nakonec unesen obchodníky s lidmi a lidé by zjistili, že se vůdce sekty z hory Xuandu stal ‚uneseným‘, hora Xuandu by pravděpodobně ztratila svou tvář. Jak by se potom mohla ještě odvážit ukázat v pugilistickém světě?

Přestože způsob, jakým Yu Sheng Yan zacházel se záležitostmi, nebyl tak neuvážený a úmyslný jako u jeho mistra, stále nebylo možné, aby neuposlechl jeho vůli, jen kvůli Shen Qiaovi.

„Pokud tomu tak je, měl bys odejít zítra ráno. Odtud je na severovýchod město Ye a na jihozápad Jižní Chen. Pokud se chceš vydat do Jiankangu, budeš muset zamířit na jihozápad a bude to dlouhá cesta. V městě Ye, jsi už byl. I přes svou extravaganci, tak často vznikají rozbroje a po cestě je spousta uprchlíků. Pokud tedy chceš žít klidný a vyrovnaný život, Jižní Chen by byl lepší volbou.“

Shen Qiao přikývl a potom nahmatal jeho ruku: „Děkuji, že jsi mi to řekl, bratře Yu. Chci tě požádat o laskavost. Doufám, že bys mi mohl říct mou totožnost a původ, abych měl kam jít.“

Yu Shen Yan lhostejně odpověděl: „S tím, jak se věci mají, už na tom stejně nezáleží. Původně jsi byl vůdcem sekty Purpurového vrchu na hoře Xuandu. Během posledního boje s mistrem, číslo jedna v Tujue, Kunyem, jsi spadl z útesu a mistr tě zachránil. Ale doporučuju ti, hned nespěchat zpět k sektě. Doteď jsem neslyšel o tom, že by poslali lidi, aby po tobě pátrali.“

„Hora Xuandu…“ Shen Qiao svraštil obočí a zopakoval mumlání. V jeho tváři se objevil prázdný výraz.

Yu Sheng Yan se ušklíbl: „Je pravda, že naše sekta Nejčistšího měsíce je v očích veřejnosti Démonická sekta, ale my jsme čestní darebáci. Pokud chceme zabíjet, tak zabíjíme a nebojíme se to říct, na rozdíl od jiných ortodoxních sekt, jejichž skutky se nemohly lišit od jejich tvrzení! Je však na tobě, jestli chceš mé rady poslouchat nebo ne. Pokud nakonec přijdeš o život, neviň mě z toho, že jsem tě před tím nevaroval!“

Shen Qiao zmlkl.

Následujícího rána, ho služebné probudily brzo a laskavě ho požádaly, aby opustil sídlo.

Kromě zelené bambusové hole u sebe neměl nic cenného. Nemluvě o penězích. Žádné nedostal.

Yu Sheng Yan mu zjevně nezanechal žádnou možnost, ve skutečném úmyslu nechat ho žít nebo zahynout ve vnějším světě.

Ranní slunce se koupalo v teple spolu s vůní jara, což mu nebylo vůbec nepříjemné.

Zamžoural očima a potom si je zastínil rukama.

Ve skutečnosti byl schopen postupně vnímat určité množství světla. Navzdory tomu, že to stále bylo rozmazané, což ho bodalo do očí, a dokonce po čase způsobovalo nevolnost, bylo to stále lepší, než když ho po probuzení přivítala temnota.

Shen Qiao se otočil a podíval se na záložní sídlo.

Přestože sekta Nejčistšího měsíce neměla od samého začátku nejlepší úmysly, nebylo možné popřít, že ho ve skutečnosti vzali pod svou střechu a nabídli mu léky a ošetření. Bylo to ku jejich prospěchu, to se nedalo popřít.

Kdyby se mohl někdy znovu setkat s Yan Wushim, rád by mu osobně poděkoval.


←KAPITOLA 4. > < ÚVODNÍ STRÁNKA > < KAPITOLA 6. → >