Kapitola 4.

Synopse: Tři pohledy Shen Qiaoa získaly 100 zásadních bodů

Shen Qiao nebyl informován o cíli jejich cesty, když ho bral Yu Sheng Yan pryč.

Město Funing nebylo od hlavního města země Qi – města Ye daleko. Díky schopnostem rychlosti, se tam mohl Yu Sheng Yan dostat za tři dny. Ale s ohledem na stav Shen Qiaoa záměrně zpomalil a do města Ye dorazili za sedm dní.

Bez ohledu na to, jak pomalu cestovali, byl současný stav Shen Qiaoa stále nedostatečný pro tak dlouhou a náročnou cestu. Hned poté, co dorazili do města Yi, dostal slabou horečku.

Přestože měla sekta Nejčistšího měsíce jen pár učedníků, měla dostatek peněz na to, aby vlastnila rezidenci v městě Yi, kde Yu Sheng Yan a Shen Qiao teď pobývali. Majitelem rezidence byl Yan Wushi. Když tedy služebníci uviděli Yu Sheng Yana a Shen Qiaoa, oslovili je jako mladé pány a vše jim pečlivě s velkou péčí připravili.

Shen Qiao byl po celou cestu velmi tichý.  Kráčel i zastavil vždy, kdy mu to Yu Sheng Yan řekl. O tom, že mu není dobře pomlčel. Yu Sheng Yan se o tom dozvěděl sám. Když se na to Yu Sheng Yan zeptal, Shen Qiao se jen usmál: „Vím, že má jít starší bratr tentokrát splnit úkol od mistra. Se svým zmrzačeným tělem cítím vinu za to, že nemohu pomoci. Jak bych mohl obtěžovat staršího bratra ještě většími potížemi?“

Když vyslovoval ta slova, měl chladný a bledý obličej, přesto se na něm objevil tak jemný úsměv, díky němuž vypadal docela žalostně, ale zároveň krásně.

Nakonec Yu Sheng Yan nebyl ale Yan Wushi. Jeho srdce to mírně obměkčilo, i když to pro něj bylo stále něco vzácného.

„Pokud se cítíš špatně, řekni mi to. Nejsem nerozumná osoba, i když se musíme ještě ujistit, že splníme úkol, který nám mistr přidělil. Už jsem zjistil, co po nás mistr chce. Přestože je Yan Zhiwen žákem sekty Harmonie, jeho žena a děti o bojových umění nic neví. On sám se může považovat za druhořadého odborníka v sektě. Kromě toho je rodina Yan bez ochrany, takže to zvládnu sám. Jelikož však mistr požaduje eliminaci celé rodiny, tak až to skončím s Yan Zhiwenem, donesu ti ženu nebo dítě, abys to s ním ukončil.“

To bylo poprvé, kdy se Shen Qiao dozvěděl o skutečném cíli úkolu, který jim Yan Wushi zadal. Vypadal překvapeně. „Starší bratře mohu se zeptat, jaká je historie sekty Harmonie? A jaká je přesně naše zášť vůči Yan Zhiwenovi?“

Yu Sheng Yan si vzpomněl, že Shen Qiao si v tuto chvíli stále nic nepamatuje, a tak mu to vysvětlil.
„Naše sekta Nejčistšího měsíce, sekta Harmonie a sekta Zrcadlícího umění, pocházejí ze sekty Slunečního měsíce na ostrově Fénixe-Qilina. Později byla sekta Slunečního měsíce zničena a rozpadla se na tři sekty. Za normálních okolností bychom se měli spojit do jedné proti ostatním mocnostem, protože sdílíme stejné kořeny. Nebýt skutečnosti, že jsme všichni chtěli sjednotit Svatou sektu pod jednu vlajku, přičemž nejambicióznější byla sekta Harmonie. Jejich vůdce se jmenuje Yuan Xiu Xiu a tamní učenci jako ona, rádi používají svou krásu jako prostředek k dosažení svých cílů. Jejich bojové schopnosti jsou však dobré, takže pokud se s nimi někdy v budoucnu setkáš, je lepší se držet stranou.“

„Yan Xiu Xiu má také cizoložníka jménem Sang Jing Xing, který byl kdysi žákem Cui Youwanga. Tato nestydatá děvka a její parchant jsou partnery v oblasti zločinu a intrik. Během posledních deseti let se dokonce několikrát pokusili převzít naši sektu Nejčistšího měsíce, přičemž využili, že mistr meditoval.“

Shen Qiao přikývl: „Ale protože je Yan Zhiwen jen druhořadým mistrem v sektě Harmonie a slouží také jako úředník Qi, hádám, že nikdy sektě Nejčistšího měsíce nedělal problémy. Proč se ho tedy mistr rozhodl zabít?“

Yu Sheng Yan se slabým úsměvem řekl: „Mladší bratře, po svém zranění jsi teď skoro stejně malý jako bílý králík! Postavení Yan Zhiwena je docela zvláštní. Jelikož je úředníkem Qi, jen velmi málo lidí ví, že ve skutečnosti patří k sektě Harmonie. Pokud ho zabijeme, mohli bychom použít jeho smrt k vyděšení nepřátel. Za druhé, poté, co si sekta Harmonie uvědomí, že o nich všechno víme, neodváží se jednat tak ukvapeně. Za třetí nám způsobili hodně problémů, když tady mistr nebyl. Nyní se mistr vrátil a pokud jim nedáme lekci, nebudou si ostatní myslet, že je sekta Nejčistšího měsíce snadným cílem? Tehdy, po smrti Cui You Wanga, byla sekta Nejčistšího měsíce z těchto tří sekt původně nejmocnější a také tou, která s největší pravděpodobností měla být schopna sjednocení Svaté sekty. Jen se stalo to, že byl mistr zraněn, musel uprchnout a vstoupit do meditace Zavřených dveří, čímž dal sektě Harmonie příležitost využít jejich výhody.“

„A co sekta Umění zrcadlení? Způsobili nám také nějaké potíže?“

„Popravdě má jen sekta Harmonie mezi těmito třemi sektami mnoho stoupenců a je tedy agresivnější. Sekta Zrcadlícího umění je jako sekta Nejčistšího měsíce, jejíž učedníci se rozptylují po světě a každý si dělá svůj úkol. Často se neshromažďujeme. Mistr mě o tom informoval až poté, co přišel z meditace, tak jsem spěchal. Pokud jde o tebe, byl jsi zraněn samozřejmě kvůli tomu. Stručně řečeno, je pravda, že tyto tři sekty spolu nevychází, ale sekta Harmonie je jediná, která vyvolává problémy a zachází s nimi příliš daleko.“

Shen Qiao si povzdechl: „Každá chyba má svou příčinu a každý dluh má svého dlužníka. Jelikož je Yuan Xiu Xiu vůdcem sekty Harmonie, proč s ní mistr nejedná přímo? I když se obrátí na Yan Zhiwena, jeho žena a děti nepatří do bojového světa, tak proč je potřeba je do toho míchat?“

Yu Sheng Yan si pohrával s okrajem před postelí a nebral jeho slova vážně. „Jelikož se jedná o úkol od mistra, musíme ho splnit. Jaký má smysl klást tolik otázek? Pokud pokosíš trávu bez vytržení kořínků, nakonec doroste, až přijde další jarní vánek. Stejně tak, pokud nezabijeme manželku a děti Yan Zhiwena, čekali bychom jen na budoucí pomstu.“

Po těch slovech vstal.

„To stačí. Každopádně není kam spěchat. Do sedmého dne zbývá ještě pár dní. Mezitím by sis měl trochu odpočinout. Jakmile se vzchopíš, najdu někoho, kdo tě doprovodí, aby ses mohl projít po městě. Podle mého názoru není nyní mezi všemi hlavními městy extravagance města Ye nic menšího než extravagance města Jiankangu. Kromě toho ti to tady nabízí poměrně velkorysý a obrovský pocit, který Jiankang nenabízí. Celkově je to město, které stojí za to si prohlédnout, zejména čtvrť červených luceren…“

Yu Sheng Yanovi bylo jen něco málo přes dvacet, ale byl to opravdu talentovaný a romantický muž. Zatímco utajoval svou identitu, diskutoval o poezii a literatuře Jižního Chenu a spřátelil se se slavnými učenci, kteří si také získali docela dobrou pověst. Právě teď, když byl nadšený a chystal se pokračovat, si vzpomněl na stav Shen Qiaoa. I kdyby si to Shen Qiao přál, stejně by na to neměl sílu. Krátce se zastavil a věnoval Shen Qiaovi smysluplný úsměv. „Protože máš teď amnézii a nepamatuješ si nic ze své minulosti, je to v pořádku. V každém případě jsou učedníci v naší sektě Nejčistšího měsíce většinou významní a okouzlující muži, kteří žijí život, jak se jim zachce. V budoucnu tedy bude spousta příležitostí, kdy to zažít.“

Identitou, kterou Yan Wushi používal pro cestování venku, byl bohatý obchodník s příjmením Xie, takže slova psaná na dřevěné desce nad rezidencí zněla ‚Rezidence Xie‘.

Yu Sheng Yan zde často nebyl a nechával Shen Qiaoa o samotě. Shen Qiao zacházel se všemi jemně, přesto však trpěl roztříštěným zdravím, takže služebnictvo nebylo schopno se bránit tomu, aby mu byli sympatičtí.

Hlavně ty dívky, které mu byly přiděleny jako osobní služebné. Již po několika dnech se jejich vztah s ním už mnohem více sblížil a podrobně mu vyprávěly nejrůznější scény a místní zvyky kolem Rezidence Xie, aby odvrátily jeho nudu.

Jakmile se začal Shen Qiao zlepšovat, požádal je, aby ho vzaly ve volné chvíli na procházku. Město Ye bylo přesně to, co řekl Yu Sheng Yan. Ulice byly vydlážděny bílým nefritem a střechy byly pokryty skelnými taškami. Vzhledem k tomu, že rodina Gao v zemi Qi byla sinicizovaná lidmi Xianbei, jejich městské hradby, budovy, oblečení a zvyky si přirozeně zachovaly styl svých předků. Ve srovnání s jemností a elegancí jihu, mělo toto město trochu více štědrosti a širokosti. Říkalo se, že i stejný druh vína bude chutnat jemněji v hospodách města Ye než to, co se prodává ve městě Jiankang.

Extravagantní oblečení, krásné ženy, luxusní kočáry, ve kterých seděli… Ačkoliv to Shen Qiao nemohl na vlastní oči vidět, stále ve vzduchu cítil prosperitu a nádheru tohoto hlavního města, která se smísila s teplou vůní každé ulice a uličky města Ye.

Služebná mu pomohla vstoupit do bylinkárny. V hale se usadil, aby si odpočinul, zatímco dívka vešla dál, aby koupila potřebné byliny na receptu.

Předpis byl psán na Shen Qiaoa. Právě teď se moc nelišil od květináče na bylinné léky, protože každý den potřeboval alespoň jednu velkou misku odvaru. Přestože Yan Wushi neměl v úmyslu mu pomoci obnovit jeho bojové schopnosti, nenechá Shen Qiaoa ani napůl mrtvého. Všechny odvary, které v současné době užíval, byly hlavně za účelem obnovy jeho životně důležité energie, krve a meridiánů při současném posílení jeho kostí a zahřátí yangu.

Pokud jde o současný stav Shen Qiaoa, jeho vnitřní qi byla zcela prázdná, aniž by po ní zůstala jediná stopa. Kromě amnézie by neměl očekávat, že brzy získá zpět své bojové schopnosti. Skutečnost, že se v tuto chvíli dokázal snadno hýbat, byla ve skutečnosti výsledkem několika měsíců zotavování.

Protože služebná dnes potřebovala nakoupit byliny podle předpisu, vyšla spolu s ním, aby se nadechnul čerstvého vzduchu. Navzdory tomu, že byl slepý a neduživý, stále přitahoval velkou pozornost pouze tím, že seděl v bylinkárně.

Tvář Shen Qiaoa byla na první pohled pěkná. Ačkoli teď vypadal trochu pohuble, jeho vzhled a chování bylo poškozeno nejméně. S obyčejným bambusovým zeleným rouchem a pouze dřevěnou sponou namísto přílby, která mu zajišťovala vlasy, tam seděl a poslouchal, jak služebná mluví s vedoucím bylinkárny. Koutek úst mu zvedl slabý úsměv.

Jako by se Yan Wushi nebál, že někdo Shen Qiaoa pozná, když vyjde ven bez zakryté tváře.

Důvod byl ten, že ať už to bylo před tím nebo poté, co se Shen Qiao stal vůdcem sekty na hoře Xuandu, zřídka se objevil mimo horu. Říkalo se, že ani všichni žáci hory Xuandu nebyli schopni nového vůdce poznat. Žádný z žáků, kteří byli před tímto dnem více známí na veřejnosti, neskončili na pozici vůdce sekty. Shen Qiao, který v té době v té době nebyl ještě nikým. Možná byl jediným důvodem proč se to stalo Qi Feng Ge.

Zadruhé, v den, kdy Kunye vyzval Shen Qiaoa, byl prostor na Vrcholu Půl-kroku tak malý, že se tam sotva vešli oni dva a všichni diváci se museli shromáždit na Vrcholu Utrpení naproti nim. S takovou vzdáleností mezi nimi si nemohli pamatovat, jak Shen Qiao vypadá, nemluvě o tom, že od jeho vážné nemoci nebyla jeho pleť tak dobrá jako předtím.

Ale to vše byly dohady, které si Yu Sheng Yan sám vymyslel.

Soukromě dokonce cítil, že podle temperamentu svého pána byla záchrana Shen Qiaoa pravděpodobně jen popudem. Viděl v něm někoho, koho lze zkrotit a hrát si s ním.

„Pane, vybrala jsem předpis. Měli bychom jít.“

Shen Qiao přikývl a služebná mu pomohla odejít. Ve dveřích do bylinkárny uslyšeli někoho říkat: „Tento mladík je velmi pohledný a okouzlující, ale ještě nikdy jsem ho nepotkala. Mohu znát Vaše čestné jméno?“

Ten hlas nebyl schopen zakrýt to překvapení. Služebná se na vteřinu zastavila. Pak si Shen Qiao uvědomil, že to bylo určeno jemu.

„Jmenuji se Shen Qiao.“

„Takže je to pan Shen.“ Ženský hlas byl jasný a živý, příjemný pro uši. „Je pan Shen obyvatelem hlavního města? Nebo bych se měla zeptat, ze které šlechtické rodiny pocházíte?“

Služebná zašeptala Shen Qiaovi do ucha: „Je to Han E’ying, dcera rodiny hlavního sluhy Han.“

Hlavní sluha Han nebyl hlavním sluhou jen tak nějaké rodiny, ale byl součástí paláce Qi, Han Feng. Byl to velmi proslulý muž v zemi, jeho synové se oženili s princeznami, zatímco on, spolu s Mu Tipem a Gao Anagongem, byli označováni jako ‚tři šlechtici‘ Qi a společně udržovali vládu pod kontrolou. Jako dcera rodiny Han měla Han E’ying přirozeně právo dělat, co chtěla.

Shen Qiao se usmál: „O jménu slečny Han jsem slyšel už dávno. Jen mé oči v současné době tíží nemoc, tak mi prosím odpusťte, že nevidím Vaše elegantní chování, slečno Han. Určitě navštívím Rezidenci Han hned, jak se zotavím.“

Han E’ying si také uvědomila, že v jeho očích není ani jas, ani emoce. Cítila, že je jí ho trochu líto, když si pomyslela, že je tak hezký mladík slepý. Potom se značným zájmem řekla: „To je v pořádku. Měl byste si raději více odpočinout. Xiao Lin, řekni manažerovi, aby přinesl nějaký ženšen a dal ho panu Shenovi. Naúčtujte to mně.“

Shen Qiao odpověděl: „Děkuji slečno Han, za váš dárek. Protože by bylo nezdvořilé nevrátit laskavost, kterou člověk dostane, mám pro Vás také něco. Přijměte prosím, tento můj malý dárek.“

Zájem Han E’ying mírně vzrostl. „Ach, a co to je?“

Shen Qiao řekl: „Miao, přines mi tu krabičku z kočáru.“

Služebná spěchala, aby přinesla krabičku, kterou právě zmínil.

I když byl Shen Qiao slepý, jeho způsob mluvení byl jemný a styl jeho rozhovoru byl dobře organizovaný s takovou dispozicí, která přirozeně přiměla lidi, aby ho měli rádi. Dokonce i ušlechtilá dcera jako Han E’ying, která zastavila pohledné muže na ulici a flirtovala s nimi, jak se jí zlíbilo, před ním nevědomky zmírnila svůj tón.

Když služebná přinesla krabičku, Shen Qiao a Han E’ying právě dokončovali svůj krátký rozhovor a loučili se. Han E’ying požádala o adresu Shen Qiaoa s tím, že jeho bydliště někdy navštíví. Pak nasedla na koně a odjela.

Poté, co se Yu Sheng Yan vrátil do rezidence Xie, překvapeně si skousnul jazyk: „Máte opravdu talent. Jdete ven ve dvou a hned poznáte někoho jako je Han E’ying. Je bojovou neteří Zhao Chiyinga ze sekty Nefritových mraků na hoře Tai. Její bojové schopnosti jsou akorát, ale má dobrého otce a dobrou sektu, která jí umožňuje šikanovat ostatní v hlavním městě.“

Shen Qiao se usmál: „Z toho, co jsem zažil, je v pořádku. Nepočítal bych to jako šikanu.“

Yu Sheng Yan se zasmál: „Je to opravdu kráska, ale je škoda, že její osobnost je prostě nesnesitelná. Ani jeden člověk v tomto hlavním městě to tak necítí. To jen ty můžeš říct, že je v pořádku!“

Shen Qiao se jen usmál a neodpověděl.


←KAPITOLA 3. > < ÚVODNÍ STRÁNKA > < KAPITOLA 5. → >