3. 12. 2023

The Untamed songy

Od MysticiaSama

Tento příspěvek obsahuje veškeré osobní a ústřední písně ze seriálu 🙂 Stačí kliknout na odkaz ve jméně postavy

Wei Ying & Lan Zhan – Wuji
Wei Ying – Qu Jin Chen Qing
Lan Zhan – Bu Wang
Lan Xichen – Beyond control
Jiang Yanli – Discontented
Wen Ning – Pure heart
Xue Yang – Liberation at Desert City
Jiang Cheng – Hating separation
Jin Guang Yao – Duo Hen Sheng
Jiang Yanli & Jin Zixuan – Eternal farewell
Junior song – Zui Shi Shaio Nian Bu Ke Qi
Yi City – Lonely city
All character – Not in vain
Brother’s Nie – Parting in Qingshe
Wen Qing – Whisper in the woods